Terminspass Pop-in and sing VT 2016 Visa större

Terminspass Pop-in and sing VT 2017

Ny

Entré till samtliga sångpass av "Pop-in and sing" VT 2017. Köpt terminspass är personligt, men går att överlåtas tex vid sjukdom (se regler för detta nedan). Passet är giltigt hela vårterminen 2017 i både Göteborg och Kungsbacka. För mer info, besök www.popinandsing.com. 

Mer detaljer

1 300 SEK

Lägg till i min önskelista

Mer information

Biljetten skickas i ett mail som en nedladdningsbar pdf som du skriver ut på skrivaren (eller visar i telefonen) och tar med till sångpasset första gången du kommer på ett sångpass. Du får då ett personligt terminskort av någon av värdarna. Vid oförutsedda händelser (tex sjukdom eller annan händelse som du inte kunnat förutse) som gör att du inte längre kan nyttja ditt terminskort så har du möjlighet att överföra terminskortet till en annan person. Kontakta info@unamusic.com. Detta går endast att göra en gång per termin. Terminskortet skrivs då över på den andre personen och gäller då endast för denne.